Cổ phiếu dưới giá trị sổ sách
Mã CP Vốn Hóa Giá Thay Đổi P/E
{{row.MarketCap|number:2}} {{row.Price|number:2}} {{row.ChangePercent}}% {{row.PE}}
Xem Thêm
Mã CP Vốn Hóa Giá Thay Đổi P/E
{{row.MarketCap|number:2}} {{row.Price|number:2}} {{row.ChangePercent}}% {{row.PE}}