Phân tích dữ liệu 

cho thị trường tài chính

YouTrade cung cấp những công cụ thông minh để giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư tốt hơn, quản lý danh mục đầu tư của bạn, chia sẻ và lắng nghe cộng đồng tài chính

Chúng tôi cung cấp những gì

cho thị trường chứng khoán Việt Nam?


 • Nghiên cứu
 • Dữ liệu chất lượng
 • Phân tích dữ liệu
 • Minh họa dữ liệu

Những Chức Năng Của YouTrade


Bộ Lọc Thông Minh
 • Dễ dàng sử dụng và lưu những cài đặt của bạn cho tương lai
 • Hỗ trợ những góc nhìn nâng cao từ những phân tích cơ bản, kỹ thuật, tín hiệu thị trường
 • Kết nối với danh sách theo dõi và danh mục đầu tư của bạn
Phân Tích Thông Minh
 • Phân tích cơ bản, kỹ thuật bởi các chuyên gia
 • Phân tích dữ liệu hiện đại
 • Xây dựng mô hình phân tích riêng của bạn
Danh Mục Đầu Tư Thông Minh
 • Quản lý danh mục đầu tư: lý thuyết và thực tiễn
 • Học hỏi và chia sẻ từ những quyết định đầu tư của bạn để tạo ra những mô hình giao dịch
 • Cảnh báo thông minh cho mục đích quản lý của bạn
Mạng Xã Hội
 • Chia sẻ những suy nghĩ đầu tư của bạn, tương tác với những ý tưởng đầu tư khác
 • Định hình những mô hình, quyết định đầu tư của bạn và học hỏi từ cộng đồng tài chính