CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP YOUTRADE

YouTrade, ("Chúng tôi") cam kết bảo mật những thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp khi sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp YouTrade . Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi bảo mật thông tin người dùng khi sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp YouTrade

A. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân là những thông tin mà chúng tôi sử dụng để xác định và liên hệ với người dùng, như là: tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại hoặc thông tin tương tự. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin mà bạn đồng ý chia sẽ với chúng tôi như khi:

  • Liên hệ với chúng tôi thông qua trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc thư điện tử.
  • Tạo tài khoản mới.
  • Tạo những dữ liệu cá nhân (cài đặt trước(presets), danh mục đầu tư, trao đổi riêng tư).
  • Thực hiện giao dịch trực tuyến, đăng ký dịch vụ.

B. Cách chúng tôi sử dụng những thông tin được thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin thu thập được vào những mục đích sau:

  • Vì những mục đích mà người dùng đặc biệt chỉ định cung cấp thông tin.
  • Để gửi thông báo qua thư trực tuyến về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt hoặc liên hệ với người dùng.
  • Để nâng cấp những tính năng hiện hữu hoặc phát triển những tính năng, sảm phẩm, dịch vụ mới.
  • Để cung cấp quảng cáo, thông tin tổng hợp của bên thứ ba về người dùng và khuynh hướng sử dụng.
C. Bảo mật

Thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ trong hệ thống máy chủ được giới hạn truy cập của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì, bảo vệ hệ thống bảo mật của những máy chủ này để đảm bảo sự bảo mật thông tin người dùng. Những giao dịch trực tuyến trên trang web của chúng tôi sẽ được thực hiện thông qua cổng thanh toán trực tuyến OnePay.com.vn . Khi thực hiện giao dịch chúng tôi không có quyền truy cập những thông tin cá nhân và thông tin thẻ thanh toán của người dùng.

D. Liên kết

Chúng tôi có thể tạo những nội dung, dịch vụ từ trang thông tin tổng hợp của chúng tôi, bao gồm những trang web đồng thương hiệu có sẵn cho người dùng từ những liên kết trên trang thông tin tổng hợp YouTrade .Những trang web này có thể không tuân theo chính sách bảo mật này. Chúng tôi khuyến khích người dùng nên đọc kỹ chính sách bảo mật trên từng trang web này để đảm bảo sự bảo mật thông tin của bạn.

E. Cookies

"Cookies" là những thông tin mà trình duyệt web có thể ghi nhận lại khi truy cập vào trang web. Chúng tôi có thể dùng cookies cho những mục đích kỹ thuật như định hướng giữa các trang hoặc lưu trữ những tùy chỉnh của người dùng khi tương tác với trang web. Nếu bạn không muốn lưu trữ cookies trên thiết bị của bạn, bạn có thể tắt nó trên trình duyệt web của bạn, điều này sẽ không ảnh hưởng đến các chức năng của trang web.

F. Truyền tải thông tin trên mạng Internet

Mạng Internet là một môi trường toàn cầu, sử dụng mạng Internet để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến việc truyền tải dữ liệu trên cơ sở quốc tế. Vì vậy, bằng việc truy cập vào YouTrade.vn và giao tiếp điện tử với chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này.

G. Liên hệ

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, Hãy liên hệ với chúng tôi.

close