Dịch Vụ
Miễn Phí
Thành Viên

Nâng Cao

Tiết kiệm 50.000 VNĐ
1 Tháng 3 Tháng
Miễn Phí
100.000 đồng
Bộ Lọc
Watchlist
Tin Tức
Giao dịch nội bộ
Công Cụ
Phân Tích Kỹ Thuật
Cảnh Báo
Score
Danh Mục Đầu Tư/Người Dùng
0
1
Không giới hạn
Bộ Lọc/Người Dùng
0
1
Không giới hạn
Không quảng cáo
Miễn Phí
Bộ Lọc
Watchlist
Tin Tức
Giao Dịch Nội Bộ
Công Cụ
Phân Tích Kỹ Thuật
Thành Viên
Miễn Phí
Bộ Lọc
Watchlist
Tin Tức
Giao Dịch Nội Bộ
Công Cụ
Phân Tích Kỹ Thuật
Lưu 1 Watchlist
Lưu 1 Bộ Lọc

Nâng Cao

1 Tháng 3 Tháng
100.000
Bộ Lọc
Watchlist
Tin Tức
Giao Dịch Nội Bộ
Công Cụ
Phân Tích Kỹ Thuật
Không giới hạn số lượng Watchlist
Không giới hạn số lượng Bộ lọc
Không quảng cáo
Những chức năng nổi bật

Bộ Lọc
Dễ dàng sử dụng và lưu những cài đặt của bạn cho tương lai
Hỗ trợ những góc nhìn nâng cao từ những phân tích cơ bản, kỹ thuật, tín hiệu thị trường
Kết nối với danh sách theo dõi và danh mục đầu tư của bạn

Mạng Xã Hội
Chia sẻ những suy nghĩ đầu tư của bạn, tương tác với những ý tưởng đầu tư khác
Định hình những mô hình, quyết định đầu tư của bạn và học hỏi từ cộng đồng tài chính

Tin tức chuyên sâu

Tiếp cận những bài viết chuyên sâu về thị trường tài chính, chứng khoán bởi các chuyên gia phân tích.

Cảnh Báo

Nhận tín hiệu cảnh báo tự động để nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro.

Phân Tích Kỹ Thuật
Phân tích cơ bản, kỹ thuật bởi các chuyên gia
Phân tích dữ liệu hiện đại
Xây dựng mô hình phân tích riêng của bạn

Công Cụ

YouTrade cung cấp các công cụ hữu ích giúp bạn dễ dàng quản lý, phân tích và nắm bắt thông tin kip thời.

close